lördag 31 oktober 2009

Är öppenhet och transparens alltid bra?

Jag ingår för närvarande i en tillfälligt sammansatt grupp som ska försöka lösa en konflikt. Gruppen består av tre personer och vi har alla tidigare erfarenhet av liknande uppgifter. Det här är inte ett lätt jobb. Det kräver att vi kan lyssna utan förutfattade meningar. Och det kräver att vi kan se möjligheter. Hur ska man hantera denna mosaik av information och känslor så att pusslet kan läggas om på ett bra sätt? Helst ska allt hamna på en bra plats och inga bitar ska bli ”över”.

Det där är ganska svårt, milt uttryckt. Inom Piratpartiet hyllas principen om öppenhet och transparens. I första hand handlar detta då om hur myndigheter handskas med information och hur de fattar beslut. Men även inom Piratpartiet vill man leva efter den principen.

Nu finns det emellertid även en annan viktig princip, och den handlar om personlig integritet. Och den säger att det inte ska råda full öppenhet om personliga förhållanden. Vare sig myndigheter eller andra ska kunna få tillgång till information om dina högst privata angelägenheter, de må handla om sexuell läggning, vilket parti du röstar på, vart du har rest med tåg, vilka sjukdomar du har sökt hjälp för, och en mängd andra saker. Piratpartiet hävdar att enskilda människor har rätt att ha sådan information för sig själva. Här ska man alltså inte ha öppenhet och transparens! Den personliga integriteten är viktigare!

När man arbetar med att lösa en konflikt mellan människor, ingår det att hitta en balans mellan de här principerna. De berörda människorna kan ha vitt skilda uppfattningar om vad som har hänt och ”vems fel” det är att konflikten finns. Min erfarenhet är att det inte är meningsfullt att lägga skuld på någon. Människor är känslovarelser och deras känslor får dem att reagera olika. Därför kan det vara mycket individuellt hur de upplever en situation. Vissa blir väldigt lätt oerhört arga, andra drar sig undan och blir tysta (och kanske ledsna) när de angrips. En del vågar inte säga ifrån. De kanske åtar sig sådant som de inte kan genomföra. Många har huvudet fullt av egna tankar och orkar inte lyssna på andra eller ge feedback eller uppskattning.

Som konfliktlösare måste man lyssna mycket och försöka se under ytan vad som pågår. Det vore ett stort brott mot alla inblandades personliga integritet att fortlöpande berätta för omvärlden detaljer om vad som pågår. Detta skulle kunna åstadkomma obotlig skada både för personerna ifråga och för möjligheterna att hitta konstruktiva lösningar. Det ideala resultatet (som man tyvärr oftast inte riktigt når) är om alla parter efteråt känner sig nöjda. Men för att åtminstone närma sig detta, får man låta det hela ta viss tid.

De som givit oss det här uppdraget har full förståelse för att vi måste arbeta ostört (och intensivt), även om vi av förklarliga skäl inte kan ägna oss åt det dygnet runt alla dagar i veckan. De lägger sig inte i vad vi gör och kräver inga fortlöpande rapporter – eftersom något sådant knappt går att göra. Och vi ber alla andra att också ha tålamod. Vi är lika mycket som andra helt för principen om öppenhet och transparens. Men vi har ännu större respekt för principen om personlig integritet.


Läs även andra bloggares åsikter om , ,

6 kommentarer:

 1. Jag anser att ni visst kan berätta om vad som pågår. Detta utan att lämna ut integritetskränkande detaljer. Att totalmörka som ni gör känns tveksamt. /Anders

  SvaraRadera
 2. En individs ABSOLUTA rätt till sin personliga integritet är alltid det primära och överordnat allting annat.
  Det är en värdering som svensk lagstiftning och myndighetsutövande aldrig lever upp till.
  Än mindre inom EU.
  Om den enskildas integritet och mänskliga rättigheter vore överordnat systemet skulle vår tillvaro inte se ut som den gör.

  Det politiska, kommersiella och sociala "spelet" som finns inom begreppet "svensk demokrati" har för länge sedan slutat bry sig om den enskildas rättigheter.
  Kollektivet, systemet, lobbyister, företag och andra institutioner tillåts utöva sin verksamhet utan någon direkt påföljd från folket.
  Och vi accepterar detta.
  Personligen är jag för en decentralisering av makten och beslutsföljden i Sverige.
  Mer direkt makt till människorna i verkligheten Genom lokala folkomröstningar i större omfattning, kommunalt och utökat självstyrelse med större finansiella resurser och inte minst lokal självförvaltning i närmiljön.
  Experter ska ju vara just experter på sakfrågor.
  Vilka är då experter på att vistas i det samhälle politiken styr om inte folket själva.
  En stor och svår frågeställning förvisso...men en nödvändig diskussion att ta då våra politiker i grunden skiter i verkligheten och låter lobbyister och tjänstemän stå för verklighetsförankringen.
  Då kan makten till slut börja tro att det faktiskt är dom som bestämmer.
  Då blir ord som personlig integritet inget annat än just ord utan innebörd.
  Att leva utan integritet är inte att leva.
  Det är att bara överleva, för någon självklarhet för personlig utveckling upphör att finnas...
  oavsett var man befinner sig i samhällshierarkin.
  En individs värde skall ALLTID betraktas högre än dom politiska och sociala trender som präglar vår tillvaro.

  Men lycka till med konflikt lösningen.
  Där är individen STÖRRE än konflikten.
  Det gäller kanske att få båda parter att inse det.

  SvaraRadera
 3. Det känns mycket bra att läsa att du/ni förstått att det handlar om båda dessa principer och att ingen helt får ta överhanden men att man måste göra en avvägning mellan dem. Det bådar gott.

  SvaraRadera
 4. Den här frågan tycker jag illustrerar hur stor vikt vi lägger vid det språk vi använder, kanske större än den vi lägger vid innebörden i våra tankar. För att kontrastera med ett annat exempel: Är vatten alltid bra?

  Vattnet är grundläggande för livet på jorden. Det finns visserligen organismer som kan överleva åratal av torka, men vattnet får dem att spira och utvecklas, och en människa överlever inte många dagar utan vatten. Likväl skaldar Falstaff, fakir att "vatten är ett farligt gift vilket omger Visby stift". Han ser något otvetydigt negativt i vattnet när han beskriver det som ett "gift", och jag tror inte det är vådan av att dricka det i destillerad form som han syftar på, utan kanske snarare risken att drunkna i det.

  Dessa två olika aspekter av vatten - livgivare respektive drunkningsfara - tycker jag är en parallell till de olika sammanhang där ord som "öppenhet" och "transparens" förekommer. Öppenhet och transparens i den offentliga förvaltningen är eftersträvansvärt, men transparenta klädesplagg är sällan något man frågar efter, och vem vill bikta sig hos en präst som bloggar om allt man säger?

  När Piratpartiet i politiska sammanhang talar om öppenhet och transparens, då är det ett krav som riktas mot myndigheter och andra allmänna organ, inte mot enskilda. Kontexten bestäms av vad vi förmår påverka på politisk väg, och enskildas inbördes relationer ligger helt utanför det området. Att vi alls diskuterar ordens betydelser i såväl en samhällelig som en privat kontext och ställer dem i relation till varandra tycker jag tyder på en långt framskriden sammanblandning av det allmänna med det privata, en sammanblandning som vi vill motverka.

  Om jag motsätter mig att kommunen investerar i ett konserthus, så betyder inte det nödvändigtvis att jag tycker illa om musik och även vill hindra någon privat aktör från att bygga konserthuset, utan jag kanske bara ogillar risktagandet med skattebetalarnas pengar. Banderollerna och plakaten räcker dock inte till för så precisa formuleringar, utan då blir det "Stoppa konserthuset" och liknande förenklingar. "Öppenhet och transparens" är en annan förenkling.

  Om vi i vårt språk hade haft olika ord för "öppenhet i myndighetsutövning" respektive "öppenhet i personligt samtal" så hade frågan förmodligen inte ens uppstått.

  SvaraRadera
 5. INDIVIDER = RÄTT TILL INTEGRITET

  MYNDIGHETER = SKYLDIGHET TILL TRANSPARENS

  Simpelt. Och helt utan luddiga vinklade anekdoter.

  SvaraRadera
 6. Jag är helt klart för att värna den personliga integriteten. Och jag avser inte att kritisera någon enskild person i hela den här röran, för jag vet att alla gör så gott de kan och på det sätt som de finner bäst. Och för det vill jag säga tack till alla inblandade.

  Och jag respekterar självklart att den krisgrupp som nu är tillsatt, och att ni behöver fokusera på att jobba med krisen. Men jag anser att hela frågan borde sköts med mer öppenhet från alla inblandade. Jag har hittills inte läst något om saken från den ena partens sida t.ex..

  Och när det gäller den personliga integriteten så anser inte jag att den gäller i den här frågan. Det vi har här är en kontrovers mellan personer som i sina sinnens fulla bruk och helt frivilligt tagit på sig rollen som KL och VL för ett av de mest omtalade politiska partier. Dessutom har de ställt upp på TV-intervjuer och använt officiella och öppna forum för att uppmärksamma problemet.

  Läs gärna mer om min åsikt på min blogg: http://www.johlun.se/piratpartiets-framtid-oviss

  SvaraRadera

 
Loading...
Reggad på Commo.se