lördag 20 februari 2010

Det finns HOPP – trots allt!

Jag läser allt mer på nätet om poliserna som trakasserade journalisten Jesper Nilsson på Hornstulls T-banestation. Det där har svällt ut till enorma proportioner. Det handlar om polisens vidsträckta befogenheter att egentligen helt godtyckligt ingripa mot någon. I det här fallet tog Jesper Nilsson bilder av poliserna samt videofilmade dem.

Sedan hotade de honom med att ta in honom som misstänkt för att vara narkotikapåverkad, om han inte raderade bilderna. Detta hot är förstås olagligt. Antingen är han misstänkt, eller så är han inte misstänkt. Bilderna har inget med det att göra.

Jesper raderade bilderna och filmen (och släpptes), men precis som i en dator fanns ju alltihopa kvar i något slags ”papperskorg” och han lyckades efteråt att återskapa det mesta med hjälp av teknisk expertis. Sedan publicerade han det på sin blogg, och därifrån spreds händelsen som en löpeld över internet. Alla de stora tidningarna hade med nyheten.

Det som är intressant är ju att om datalagringsdirektivet införs som lag och uppgifterna görs tillgängliga för poliser av det här slaget, kan i princip vem som helst bli frihetsberövad för vad som helst! Därför behövs Piratpartiet som är ensamma om att vilja stoppa detta.

Ur ett annat perspektiv är det oerhört intressant att allt nu kommer fram i ljuset! Det går inte längre att komma undan med övergrepp av olika slag. Och detta gäller alla! Vare sig poliser eller kriminella (jag höll på att skriva ”andra kriminella”) kan begå brott och inte bli upptäckta. Det här ligger på något sätt i tiden.

Hur kan det vara möjligt och hur går det ihop med skyddet för den personliga integriteten? Jo, det handlar om att den som begår brott blir upptäckt – men inte som ett resultat av en intensiv massövervakning, där oskyldiga människor måste visa upp sitt privatliv för offentligheten och där maktgalna människor kan missbruka den information de fått. I stället kommer brotten och oegentligheterna fram i ljuset därför att varje individ får större insyn i vad som sker runt omkring dem. Och när det finns skälig misstanke om något fel, blir andra motiverade att hjälpa till så att det hela avslöjas.

Alltså: I dag finns tekniken, kommunikationsmöjligheterna och passionen att hjälpa varandra. Det sista är inte minst viktigt. Passionen att hjälpa till kommer ur ett slags rättspatos, och det handlar då om människors känsla för vad som är rätt. Det är inte landets lagar som avgör vad som är rätt. Det är känslan för vad som är rätt som bör avgöra vad vi får för lagar. Därför är lagstiftningen en fortlöpande process, och vår lagstiftande församling (riksdagen) måste kunna känna av människors känsla för vad som är rätt.

Därmed kommer jag över på det omdiskuterade ämnet fildelning via nätet. Uppenbarligen är det en mycket stor del av Sveriges (och andra länders) befolkning som tycker att det är rätt att dela med sig till varandra av kultur och kunskap via nätet. Och inom Piratpartiet är vi lyhörda för detta. Tyvärr har det varit näst intill omöjligt att få betala för fildelning, även om en stor andel av fildelarna gärna skulle betala en rimlig slant för det.

Det håller emellertid långsamt på att växa fram nya möjligheter, för givetvis ska kreatörer kunna försörja sig på sin verksamhet. Piratpartiet har hela tiden ansett att det är självklart. Och dessa nya möjligheter kan se ut på olika sätt. Det kan bl.a. bestå i betaltjänster, typ Spotify, frivilliga betalningar för att ladda ner (vilket provats med framgång) , konsertintäkter som möjliggjorts genom att fri nedladdning fungerat som PR, mikrobetalningar typ Flattr, och mycket annat som ännu återstår att upptäcka.

Det är också viktigt att ha fri tillgång till kultur som av olika anledningar är udda eller där upphovsmännen inte längre är i livet eller där det inte är lönsamt för någon att marknadsföra det hela. Det kan handla om filmer som producerats för kanske tjugo år sedan eller mer. Om all tillgång ska styras av kommersiella intressen, kommer sådana verk inte att vara åtkomliga.

Något som emellertid inte fungerar i det långa loppet är att benhårt hålla fast vid ett föråldrat system, som inte har förankring i vanliga människors rättsmedvetande – samt att införa övervakning och gestapoliknande sanktionsmöjligheter. Det enda det leder till är en kraftigt ökad alienation mellan myndigheter och befolkning. Man uppfattar myndigheterna inte som folkets representanter utan som agenter för storföretagen. Polisen blir till de vanliga människornas fiender – i stället för att vara deras beskyddare.

Jag tror på en självsanering både inom polisen och på kulturens område. Men vi kan underlätta denna självsanering genom att avstå från lagar som utgår från att alla medborgare är potentiella brottslingar – om tillfälle ges. Därför vill Piratpartiet att Sverige ska avstå från att införa datalagringsdirektivet från EU. Vi vill dessutom att FRA-lagen ska skrotas – och när vi ändå håller på – att FRA som institution läggs ner helt och hållet. De har tjänat ut sitt syfte och helt enkelt förverkat sitt förtroende.

Uppenbarligen är det också lämpligt att se över polisens befogenheter att ingripa mot oskyldiga medborgare. Ska det verkligen vara ett lagbrott i sig att vara narkotikapåverkad? Varför är det i så fall fullt lagligt att vara alkoholpåverkad? Eller att röka tobak?

Även om många människor av olika anledningar blivit så desperata att de är självdestruktiva, bör inte detta tas som anledning till att förnedra dem ytterligare. Och vi bör inte underlätta för (och uppmuntra?) polisen, samhällets tjänare, att sparka på dem som bokstavligt talat redan ligger. Framför allt ska vi inte uppmuntra dem att använda dessa maktmedel för egna syften.

Detta är oerhört viktigt i dessa tider!
Det är bara Piratpartiet bland de politiska partierna som tillvaratar dina intressen i det här.
Men … det finns HOPP! Rösta på Piratpartiet i höstens riksdagsval, om du vill få en förändring. Hela din framtid beror på detta: jobb, ekonomi, trygghet i samhället … allt detta beror på om vi ö.h.t. kan lita på att myndigheterna är på vår sida och hjälper oss in i den nya tid som väntar.

Så rösta på Piratpartiet! Bor du i Sveriges ”mitt” (Dalarnas, Gävleborgs, Jämtlands och Västernorrlands län), kan du dessutom kryssa för mitt namn på Piratpartiets valsedel och på så sätt öka chansen för att just jag kan tillvarata dina intressen på bästa sätt.

Tack!

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

 
Loading...
Reggad på Commo.se