fredag 23 april 2010

Är demokrati egentligen demokratiskt?

Jag läste härom dagen Rick Falkvinges senaste funktionärsbrev (av den 19 april). Tydligen har det upprört många – och gjort andra entusiastiska. Budskapet är enkelt: ”Sluta tjafsa om organisation. Ägna i stället tiden åt att föra ut Piratpartiets budskap till väljarna!Varför är detta då så upprörande? Tja, Rick hänvisar bl a till några bloggar där det t ex står ”fram för mer diktatur i PP”.

Inom Piratpartiet har det debatterats mycket om demokrati – dvs att man ska ta hänsyn till alla medlemmars åsikter och låta dem direkt påverka de beslut som fattas. Men … är egentligen demokrati så ”demokratiskt”?

Jag kan tänka mig ett flertal argument mot demokrati – i den bemärkelsen att alla har rösträtt, vid representativ demokrati rösträtt via en vald representant.

  • De röstande inser inte vilka frågor som är betydelsefulla för dem utan diskuterar och röstar om sådant som är oviktigt. Och med oviktigt menar jag då inte att det är någon annan som ”bestämmer” vad som är viktigt eller oviktigt. Jag menar att man saknar tillräcklig kunskap om olika frågor och därför motarbetar sig själv.

  • De röstande saknar information om konsekvenserna av olika alternativ som de röstar om. Även om frågan som sådan är betydelsefull, inser man inte vilken lösning som bäst gagnar en själv.

  • Olika individer lägger olika vikt vid utfallet av en viss omröstning. Om exempelvis tio personer röstar, varav 9 säger ”ja” och en säger ”nej”, är det enligt de demokratiska spelreglerna självklart att ja-sidan vinner. Men de 9 ja-röstarna kanske i själva verket är helt likgiltiga till om det blir ja eller nej. De var inte engagerade och valde ”ja” mer eller mindre av en slump. Den ensamma nej-röstaren kanske däremot var oerhört engagerad och ville till varje pris få igenom ett nej. Demokratin saknar verktyg för att väga in hur viktig en fråga är för individen.

För många år sedan lärde jag mig en viktig princip inom militärt ledarskap – åtminstone så som det var utformat på den tiden. I korthet gick det ut på att ledaren i fredstid (och då inga övningar med ”skarpt läge” pågår) utövar ett icke-auktoritärt ledarskap. Han/hon lyssnar på sina underställda, ger och tar in information, tar hänsyn till allas behov och önskemål, samordnar och eftersträvar att alla ska känna sig delaktiga och nöjda.

I ett skarpt läge (dvs i princip = strid) övergår dock detta till ett rent auktoritärt ledarskap. Det finns då helt enkelt inte tid för några diskussioner. Alla vet om det och förstår det. Någon måste fatta snabba beslut och det måste hända saker omedelbart. Och mot bakgrund av det grundmurade förtroende som ledaren förhoppningsvis byggt upp i förväg, accepterar alla att nu gäller det att lyda order – inget annat.

Med detta vill jag säga att demokrati bör ses som ett redskap med sina fördelar men också brister. Ibland överväger fördelarna, och ibland är det uppenbart att man måste göra på något annat sätt. I år är det valår, och det är ett avgörande val för Piratpartiet. Vi måste helt enkelt komma in i Sveriges Riksdag år 2010. Om utvecklingen inom mänskliga rättigheter fortsätter i samma riktning i fyra år till, är det redan alldeles för sent. Att vänta och hoppas att PP är mer redo år 2014 är att – så som jag ser det – att gräva ner huvudet i sanden och vägra se vad som pågår.

Rick har blåst ”klart skepp”, vilket inom Flottan betyder full stridsberedskap. Det har också talats om ”flying wedge”, ett uttryck inom amerikansk fotboll, där spelarna formeras sig till en kil och rusar mot motståndarna. Det är så effektivt att man har förbjudit det. Men i symbolisk bemärkelse är det just så Piratpartiet behöver göra. Full fokus på målet, samordning, och inga sidoblickar.

Nu finns det dessutom olika, parallella krafter, som verkar i världen och som kraftfullt stöder en utveckling mot ett samhälle, där vi alla är medskapare och kärleksfulla medmänniskor. Men … som man brukar säga … det ena utesluter inte det andra. Och allt som verkar i samma riktning är välkommet. May the force be with us!


Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

måndag 12 april 2010

Först Piratpartiet, sedan Sverige, sedan världen!

Jag älskar människorna i Piratpartiet! Först tänkte jag skriva "jag älskar pirater", men så kom jag på att för vissa står ordet "pirater" för folk som rånar lastbilar eller kidnappar oljetankers. Men pirat kan också vara någon som bryter sig loss från det etablerade, delvis skriver sina egna regler och vill skapa något helt nytt. Det är så man måste förstå ordet när man tänker på Piratpartiet. Jag har just deltagit i en kickoff-helg för Piratpartiets tilltänkta riksdagsgrupp och jag är uppfylld av hopp, entusiasm och kärlek.

Pirater i den här bemärkelsen är människor som älskar frihet, men som också vill samverka med varandra. Därför kan man inte inordna Piratpartiet (PP) i den gängse höger-vänsterskalan för politiska partier, där höger brukar stå för självständighet och frihet, medan vänster handlar om solidaritet och samarbete. PP inkluderar allt detta. Vi (för även jag är pirat) ser ingen motsättning i det här. Därför finns det inom PP både f d vänsterpartister och f d "ultrakapitalister".

Skulle man därför inte kunna tänka sig att det lätt uppstår konflikter inom partiet? Jo, och tidvis har det mycket riktigt blossat upp interna motsättningar, och tonen har ofta blivit rå (utan att vara särskilt hjärtlig! OBS: eufemism). ;-)

Men, trots de ibland hårda orden finns det en djupt liggande och grundläggande värdegemenskap. Konflikterna berör - som jag ser det - ganska ytliga företeelser. När man går bortom detta är alla pirater totalt ense om vad vi vill åstadkomma i samhället. Vi vill att alla människor ska ha full frihet, en frihet under ansvar att inte åstadkomma skada för andra. Vi vill inte bli omyndigförklarade av myndigheter eller andra organisationer med makt. Vi vill också få utlopp för vår kreativitet, både var för sig och i samverkan med varandra. Vi vill att alla ska ha tillgång till all kultur och all kunskap. Vi vill uppmuntra till generositet från alla sidor. Och vi vill att människor ska kunna försörja sig på sin kreativitet och känna trygghet.

Allt det här *går* att kombinera! Men det kräver att vi vågar gå bortom den rädsla som sprider sig som ett gift i samhället. Då kan det ske mirakler. Det skedde mirakler under Piratpartiets kickoffhelg, och det kan ske mirakler även i större skala. Vi har börjat med att visa hur det är möjligt inom partiet. Nu ska vi visa att det är möjligt i Sverige som helhet. Därför behöver vi komma in i riksdagen. Nästa steg är att förändra Europa och världen.

På vilket sätt hände det mirakler i riksdagsgruppen? Vi är personer som ofta och gärna diskuterar frågor via internet. Det är ett fantastiskt hjälpmedel. Det är snabbt och effektivt. När kommunikationen fungerar, kan man oerhört snabbt få fram viktiga beslut. Men det finns också gott om utrymme för missförstånd. Framför allt är det svårt att förmedla känslor på det sättet. Och känslor finns alltid med i bilden när människor kommunicerar.

Något som det hade uppstått motsättningar kring var ett förslag till arbetsordning för Piratpartiets riksdagsledamöter. Innan vi träffades fysiskt (pirater kallar detta för "afk", dvs "away from keyboard") kändes det snudd på omöjligt att bli eniga om det där dokumentet.

Helgen ägnades till större delen åt att människorna skulle lära känna varandra ordentligt och SE varandra, HÖRA varandra och FÖRSTÅ varandra. När detta fick ske, hände miraklet. Kärleken blommade fram. Min personliga uppfattning är att kärleken finns inom oss alla, och när rädslor och andra yttre begränsningar kan släppa, då kommer den spontant upp till ytan. Det är helt underbart!

Precis detta skedde nu i helgen. Jag har personligen upplevt det här många gånger förut i andra sammanhang. Ändå är det lika fantastiskt - och omtumlande - varje gång. Till allas stora förvåning blev det nu möjligt att enas om arbetsordningen. Med ett litet undantag ... Vi kom inte överens om hur vi skulle hantera situationer, där vi inte är överens! "Vid lika röstetal avgör lotten?" Hm. Nja, kanske kommer det inte ens någonsin att uppstå?

Nu vet vi att vi kan förändra miljön inom Partiet. Lätt! Och vi ser tydligt att miljön behöver förändras i Sverige. Inget annat politiskt parti verkar se det så tydligt som vi. Alla de andra vill skapa mer trygghet genom mer övervakning och bevakning. Grundregeln "hellre fria än fälla" förvandlas till sin motsats. Och därmed åstadkommer man i stället mindre trygghet för alla.

Därför behövs Piratpartiet i riksdagen. Vi kommer att göra skillnad, jag vet det. Hjälp oss att förvandla Sverige och låt oss åter bli det föregångsland, som vi har varit. Det hänger på oss. Det hänger på DIG! Rösta på Piratpartiet den 19 september.

----------

Om du vill veta mer vad olika piratpartister tycker, läs till exempel följande bloggar:
Rick Falkvinge (partiledare), Anna Troberg (vice partiledare), Farmor Gun (vann i år Stora Bloggpriset i klassen "Politik och Samhälle"), Opassande (Marie "Emma" Andersson, ibland skämtsamt kallad "chefen över internet"). Men det finns många fler. Gå till Knuff.se och sök på Piratpartiet.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

torsdag 8 april 2010

"Vad är det Piratpartiet står för nu igen?"

Jag tar mig friheten att återge ett mejl jag skickade idag:
----------------------------------------------------------

Hej min vän!

Jag fick kopia på ditt mejl, och såg att du undrade över Piratpartiet:
"Piratpartiet med större frihet vad datorvärlden m.m. beträffar? Eller? Vad är deras innersta erbjudande nu igen?"

Piratpartiet engagerar sig för frihet och mänskliga rättigheter över huvud taget, inte bara inom "datorvärlden" (som ju inte går att skilja från den övriga världen heller). PP:s tre viktiga områden är
1) Integritet 2) Kultur 3) Kunskap.

Det som fick mig att gå med i Piratpartiet för ett år sedan var när den s k FRA-lagen hade börjat debatteras. Nu är den införd och innebär att FRA kan avlyssna all epost som går över Sveriges gräns. Men en mycket stor del av ALL epost i Sverige går via utlandet, så risken är stor att just dina förtroliga brev ska "råka" avläsas om de "råkar" innehålla något ord som FRA har med i sina filter. Först var det meningen att detta bara skulle få användas för försvarsändamål, men det uppstår alltid en "ändamålsglidning", så nu kan polisen beställa sökningar av FRA.
(Pär Ström gör en utmärkt genomgång av alla risker med övervakning, däribland ändamålsglidningen).
Dessutom är det vanliga människor som sitter där (mutbara?) med sina fel och brister. Det antas alltför ofta att bara för att man lagstiftar att en viss teknik bara får användas för ett angivet ändamål, så rättar sig alla efter det. Men i det här fallet kan ju personerna göra som de vill, för ingen övervakar dem eller begriper vad de gör i alla fall. Så vitt jag förstår har FRA även historiskt sett många gånger överskridit sina befogenheter (vilket är ett milt uttryck för att de medvetet begått lagbrott). Men detta beivras inte. I stället vill man "anpassa" lagstiftningen så att det de gör blir lagligt.

Sedan dess har det dykt upp allt fler lagförslag som alla handlar om att begränsa människors frihet. Datalagringsdirektivet från EU, som kommer att införas som svensk lag efter valet med största sannolikhet, kommer att förvandla alla svenska mobiltelefoner till statliga spårsändare. Myndigheterna ska alltså ständigt kunna veta var du befinner dig och vem du pratar med (samt förmodligen även vad ni pratar om). Detta ska finnas lagrat i MINST 6 månader, troligen längre. Så med syftet att "skydda" oss från terrorism och annan brottslighet, vill myndigheterna (= i princip alla nuvarande riksdagspartier) kränka allas personliga integritet.

Det som Piratpartiet blivit mest omtalat för är annars den beryktade fildelningen via internet. PP vill reformera upphovsrättslagstiftningen, inte avskaffa all upphovsrätt. Vi vill helt enkelt att all kultur ska vara tillgänglig för alla människor. Vi menar inte att den nödvändigtvis måste vara gratis, även om många artister, författare och andra kreatörer även inser vilket enormt marknadsföringsvärde som ligger i att låta människor ladda ner olika saker kostnadsfritt. Det har också visat sig att om de får chans att be människor att frivilligt bidra med pengar för detta, så kommer det in pengar. Annars tjänar de ju desto mer på skivor och inte minst live-spelningar. Problemet här är de stora multinationella mediaföretagen, som samlat på sig upphovsrätter. I dag behövs deras tjänster allt mindre, och de slåss febrilt för sin överlevnad. För ett år sedan lyckades de få igenom Ipred-lagen, som ger mediaföretagen större befogenheter än polisen att jaga misstänkta (men kanske oskyldiga) som man tror har brutit mot upphovsrättslagen. Även här handlar det alltså om att personlig integritet inte är värt någonting.

En annan aspekt av detta är att det finns gott om äldre musik (eller filmer) som inte längre går att få tag i på den öppna marknaden. Allt är slutsålt. Men mediaföretagen bevakar ändå upphovsrätterna och beivrar om någon möjliggör för människor att ladda ner kopior via internet. PP har som utgångspunkt att den kommersiella upphovsrätten ska begränsas till fem år.

Slutligen vill PP att patenträtten ska reformeras. I de allra flesta fall gör patent mer skada än nytta. Men det kan finnas undantag, och hela det här området behöver utredas noga.

- - - - - -

Nu är jag riksdagskandidat för Piratpartiet, och om vi får 6,5-7% i valet den 19 september, kommer jag in i riksdagen. I EU-valet fick PP 7,1% och har två ledamöter i EU-parlamentet, där de redan gjort mycket nytta. I EU-valet var ju valdeltagandet neremot hälften av vad det brukar vara i ett riksdagsval, men egentligen skulle det antagligen räcka om samma personer röstade på PP en gång till för att vi ska komma över 4%-spärren och få 14 ledamöter i Sveriges riksdag!

Inom PP har vi satt samman en arbetsgrupp på 25 personer, som är de riksdagskandidater som kommer in, ifall vi får ca 7%. Där ingår jag själv. Jag och några till har ett uttalat intresse för andlighet och mänskliga relationer och vi hoppas få chansen att påverka riksdagen "inifrån" så att flera riksdagsledamöter vaknar upp, tar sitt förnuft till fånga, och för Sverige i rätt riktning.

Därför hoppas jag att du, som i alla fall vet lite grand om vem jag är, ska rösta på PP i valet i höst.

Glada hälsningar
Curt

PS. Tack för erbjudandet att hälsa på i vår eller sommar!

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,
 
Loading...
Reggad på Commo.se