torsdag 8 april 2010

"Vad är det Piratpartiet står för nu igen?"

Jag tar mig friheten att återge ett mejl jag skickade idag:
----------------------------------------------------------

Hej min vän!

Jag fick kopia på ditt mejl, och såg att du undrade över Piratpartiet:
"Piratpartiet med större frihet vad datorvärlden m.m. beträffar? Eller? Vad är deras innersta erbjudande nu igen?"

Piratpartiet engagerar sig för frihet och mänskliga rättigheter över huvud taget, inte bara inom "datorvärlden" (som ju inte går att skilja från den övriga världen heller). PP:s tre viktiga områden är
1) Integritet 2) Kultur 3) Kunskap.

Det som fick mig att gå med i Piratpartiet för ett år sedan var när den s k FRA-lagen hade börjat debatteras. Nu är den införd och innebär att FRA kan avlyssna all epost som går över Sveriges gräns. Men en mycket stor del av ALL epost i Sverige går via utlandet, så risken är stor att just dina förtroliga brev ska "råka" avläsas om de "råkar" innehålla något ord som FRA har med i sina filter. Först var det meningen att detta bara skulle få användas för försvarsändamål, men det uppstår alltid en "ändamålsglidning", så nu kan polisen beställa sökningar av FRA.
(Pär Ström gör en utmärkt genomgång av alla risker med övervakning, däribland ändamålsglidningen).
Dessutom är det vanliga människor som sitter där (mutbara?) med sina fel och brister. Det antas alltför ofta att bara för att man lagstiftar att en viss teknik bara får användas för ett angivet ändamål, så rättar sig alla efter det. Men i det här fallet kan ju personerna göra som de vill, för ingen övervakar dem eller begriper vad de gör i alla fall. Så vitt jag förstår har FRA även historiskt sett många gånger överskridit sina befogenheter (vilket är ett milt uttryck för att de medvetet begått lagbrott). Men detta beivras inte. I stället vill man "anpassa" lagstiftningen så att det de gör blir lagligt.

Sedan dess har det dykt upp allt fler lagförslag som alla handlar om att begränsa människors frihet. Datalagringsdirektivet från EU, som kommer att införas som svensk lag efter valet med största sannolikhet, kommer att förvandla alla svenska mobiltelefoner till statliga spårsändare. Myndigheterna ska alltså ständigt kunna veta var du befinner dig och vem du pratar med (samt förmodligen även vad ni pratar om). Detta ska finnas lagrat i MINST 6 månader, troligen längre. Så med syftet att "skydda" oss från terrorism och annan brottslighet, vill myndigheterna (= i princip alla nuvarande riksdagspartier) kränka allas personliga integritet.

Det som Piratpartiet blivit mest omtalat för är annars den beryktade fildelningen via internet. PP vill reformera upphovsrättslagstiftningen, inte avskaffa all upphovsrätt. Vi vill helt enkelt att all kultur ska vara tillgänglig för alla människor. Vi menar inte att den nödvändigtvis måste vara gratis, även om många artister, författare och andra kreatörer även inser vilket enormt marknadsföringsvärde som ligger i att låta människor ladda ner olika saker kostnadsfritt. Det har också visat sig att om de får chans att be människor att frivilligt bidra med pengar för detta, så kommer det in pengar. Annars tjänar de ju desto mer på skivor och inte minst live-spelningar. Problemet här är de stora multinationella mediaföretagen, som samlat på sig upphovsrätter. I dag behövs deras tjänster allt mindre, och de slåss febrilt för sin överlevnad. För ett år sedan lyckades de få igenom Ipred-lagen, som ger mediaföretagen större befogenheter än polisen att jaga misstänkta (men kanske oskyldiga) som man tror har brutit mot upphovsrättslagen. Även här handlar det alltså om att personlig integritet inte är värt någonting.

En annan aspekt av detta är att det finns gott om äldre musik (eller filmer) som inte längre går att få tag i på den öppna marknaden. Allt är slutsålt. Men mediaföretagen bevakar ändå upphovsrätterna och beivrar om någon möjliggör för människor att ladda ner kopior via internet. PP har som utgångspunkt att den kommersiella upphovsrätten ska begränsas till fem år.

Slutligen vill PP att patenträtten ska reformeras. I de allra flesta fall gör patent mer skada än nytta. Men det kan finnas undantag, och hela det här området behöver utredas noga.

- - - - - -

Nu är jag riksdagskandidat för Piratpartiet, och om vi får 6,5-7% i valet den 19 september, kommer jag in i riksdagen. I EU-valet fick PP 7,1% och har två ledamöter i EU-parlamentet, där de redan gjort mycket nytta. I EU-valet var ju valdeltagandet neremot hälften av vad det brukar vara i ett riksdagsval, men egentligen skulle det antagligen räcka om samma personer röstade på PP en gång till för att vi ska komma över 4%-spärren och få 14 ledamöter i Sveriges riksdag!

Inom PP har vi satt samman en arbetsgrupp på 25 personer, som är de riksdagskandidater som kommer in, ifall vi får ca 7%. Där ingår jag själv. Jag och några till har ett uttalat intresse för andlighet och mänskliga relationer och vi hoppas få chansen att påverka riksdagen "inifrån" så att flera riksdagsledamöter vaknar upp, tar sitt förnuft till fånga, och för Sverige i rätt riktning.

Därför hoppas jag att du, som i alla fall vet lite grand om vem jag är, ska rösta på PP i valet i höst.

Glada hälsningar
Curt

PS. Tack för erbjudandet att hälsa på i vår eller sommar!

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

3 kommentarer:

 1. Föreslår att du kontrollerar fakta lite bättre. Det är INTE så att polisen idag kan begära sökningar hos FRA. Det är troligt att det blir så nästa år, men för närvarande råder ett förbud. Polisen får inte inrikta FRA. Det fick man fram till 2009-11-30, men där tog det stopp.

  Utredaren Runar Viksten kommer dock säkert att föreslå att polisen ska återfå sin inriktningsmöjlighet, men där är vi inte riktigt än. En sådan lagändring lär inte kunna träda i kraft förrän 2011.

  Det är inte heller korrekt att det först endast var försvarsändamål som FRA-spaningen skulle användas för. Det är precis tvärtom. Det var genom riksdagens beslut i höstas som en begränsning till uppdragsgivarna regeringen, Försvarsmakten och regeringskansliet gjordes. I det ursprungliga förslaget fanns en lång rad uppdragsgivare, däribland polisen. FRA skriver t.ex. i sin årsberättelse att man under 2009, innan de nya bestämmelserna trädde i kraft, skickat rapporter till 11 uppdragsgivare. Dessa är alltså numera reducerade till 3 st. Rätt ska vara rätt.

  SvaraRadera
 2. Johan,
  Du beskriver uppdragsgivarna, inte ändamålen för vilka signalspaning får ske.

  FRA får enligt 1 § andra stycket signalspaningslagen inhämta signaler för följande ändamål:
  1. yttre militära hot mot landet,
  2. förutsättningar för svenskt deltagande i fredsfrämjande och humanitära internationella insatser eller hot mot säkerheten för svenska intressen vid genomförandet av sådana insatser,
  3. strategiska förhållanden avseende internationell terrorism och annan grov gränsöverskridande brottslighet som kan hota väsentliga nationella intressen,
  4. utveckling och spridning av massförstörelsevapen, krigsmateriel och produkter som avses i lagen (2000:1064) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd,
  5. allvarliga yttre hot mot samhällets infrastrukturer,
  6. konflikter utomlands med konsekvenser för internationell säkerhet,
  7. främmande underrättelseverksamhet mot svenska intressen, eller
  8. främmande makts agerande eller avsikter av väsentlig betydelse för svensk utrikes-, säkerhets- eller försvarspolitik.

  Rätt ska vara rätt.

  SvaraRadera
 3. FRA-lagen trädde ju i kraft först i höstas, och jag anser att "försvarsändamål" (med viss förenkling) täcker alla de ändamål för vilka signalspaning får ske. Sedan borde jag kanske ha skrivit att polisen nu "kommer att kunna" beställa sökningar i stället för "kan". Om man ska vara noga.

  SvaraRadera

 
Loading...
Reggad på Commo.se